Şirket ve Ortaklık Arasındaki Fark

Diğer yatırımcıları hisselerine dahil etmek isteyen bir Şirket ortak olmalı ve aynı ortak hedefe sahip birden fazla kişiye ait olmalıdır. Bir ortaklık söz konusu olduğunda, büyük fark şirketin yükümlülüklerinde yatmaktadır. Yani hem kâr hem de borçlar ortaklar arasında kararlaştırılan sahiplik yüzdesine göre paylaşılır..

Her bir ortak için sorumluluk korumasını belirleyen yatırım derecesidir. Tıpkı bir şahıs mülkiyetinin sınırlı sorumluluk koruması sunmaması gibi bir ortaklık da.

Unutulmamalıdır ki, biri sınırlı sorumluluk ortaklığı, ikincisi genel ortaklık olmak üzere iki tür ortaklık vardır..

Genel bir ortaklık ile uğraşmak sınırlı yatırım şansı ve sorumluluk koruması gerektirmez. Genel bir ortaklığın bir yararı, onun kolayca kurulabilmesi ve vergi kayıtları ile raporlamanın basitleştirilmesidir. Vergiler her bir ortağa kendi seviyelerinde aittir. Sahiplik yüzdesinin üzerinde mutabık kalındığı ve kimin hangi pozisyonlara sahip olacağı bir iş planı olmalıdır. Çoğu durumda, bir Kurumsal avukat taslağına sahip olmak akıllıca olacaktır (ortaklık anlaşması).

Şirketler söz konusu olduğunda, vergi sistemi çok daha karmaşıktır. Genel bir ortaklık söz konusu olduğunda bu büyük farklılıklardan sadece biridir. Bir C-Corporation ile şirket, hissedarlardan ayrı olarak vergi öder. Bir S-Corporation, 2553 IRS formunun doldurulması üzerine S Corporation statüsü verilen bir C-Corporation'dır. Kurumun ve hissedarlarının vergilendirilme şeklini değiştirir. Bu durumda, hissedarlar, esasen vergilendirilen standart bir şirketin aksine, ortaklığa üyeymiş gibi vergi ödeyebilirler..

Bir ortaklık veya şirket olmaya karar vermek, iş beklentinizin ne olduğuna bağlıdır. Hissedarların katılımını istiyorsanız, o zaman Şirket ile gitmek zorunda kalacaksınız. Sorumluluk koruması istemiyorsanız, ancak işi basit bir vergi katılımıyla başlatmanın kolaylığını desteklerseniz, ortaklık daha iyi bir seçim olacaktır..

Resim Kredisi: FreeFoto.com