Buharlaşma ve Damıtma Arasındaki Fark

Bu iki işlem arasındaki ana fark, buharlaşmanın maddenin durumunda bir değişiklik içermesi, damıtma ise bir ayırma işlemidir. Her iki süreç de bağlamında önemlidir. Ancak, her iki işlem de çeşitli nedenlerle kullanılır.

Buharlaşma doğal bir süreçtir, damıtma genellikle dış kuvvet tarafından başlatılan bir işlemdir. Buharlaşma damıtma sürecinde gerçekleşebilir ancak damıtma buharlaşma sürecinde gerçekleşemez.

Buharlaşma aslında sıvının bir durumu gaza dönüştürdüğü bir işlemdir. “Buharlaşma” terimi, sıvının buharlaşması yüzeyinden gerçekleştiğinde özellikle kullanılır. Yüzey alanı, maddenin basıncı, yoğunluğu ve sıcaklığı, mevcut diğer maddelerin konsantrasyonu, vb. Gibi buharlaşma sürecini birçok faktör etkileyebilir..

Damıtma, diğer taraftan, bileşikleri belirli karışımlardan fiziksel olarak ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, ayrılan karışımdaki farklı bileşenlerin kaynama noktalarına dayanır. Farklı kaynama noktalarına sahip bileşenler içeren bir karışımın üzerine, su ısıtıldığında farklı zamanlarda buharlaşır veya buharlaşır. Gördüğünüz gibi, buharlaşma aslında tüm damıtma sürecinde gerçekleşir.

Bu makale her iki süreç hakkında bilinmesi gereken her şeyden bahsediyor. Onları tamamen anlayabilmek için, süreçlerin her birine ayrı ayrı sahip olmalısınız. Gerçek süreçlerin tanımından diğer tüm ilgili bilgilere kadar, bu iki sürecin gerçekten çok farklı ve benzersiz olduğunu göreceksiniz..

Buharlaşmayı Damıtmadan Farklı Kılan Nedir??

Bu iki sürecin ne kadar farklı olduğunu görebilmek için önce bu iki terimi tanımlamalıyız. Buharlaşma ve damıtma aslında çalışma şekillerinden farklıdır. Her iki süreç de doğası gereği bilimsel olmasına rağmen, oldukları şeyden ne olduklarına göre farklılık gösterirler. Aşağıdaki bu iki sürecin tanımlarına bakalım.

  • buharlaşma

Suyun durumunu kaynatılmadan gaz haline dönüştürmek, buharlaşma süreci olarak bilinir. Sıvı moleküllerinin moleküler bağlar içerdiği bir gerçektir. Yeterli ısı enerjisi sağlandığında, bu bağlar gevşer. Sonuç olarak, moleküller gaz fazına salınır.

Buharlaşma işlemi su yüzeyinde gerçekleşir. Bu, yüzeyin atmosfere oldukça yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, ısı kolayca emilebilir.

Tipik olarak, buharlaşma sıvı kaynama noktasına ulaşmadan önce meydana gelir. Moleküller arası bağlarını kıran tek sıvı moleküller, sıvının yüzeyine daha yakın olan moleküllerdir. Sonra gaza dönüşürler. Sıvı içinde bulunan diğer moleküller yüzeye ulaştıklarında kolayca buharlaşırlar. Şu anda, bu molekül kendini atmosfere maruz bırakıyor.

Sıvı molekülleri arasındaki tüm moleküler bağların gücü, buharlaşma işleminin hızını belirler. Moleküller arası güçlü bağları bulduktan sonra, sıvı daha yavaş bir hızda buharlaşır. Bununla birlikte, sıvının moleküller arası bağları zayıfsa, sıvı oldukça uçucudur.

Suyun yavaş buharlaşmasının arkasındaki ana neden, hidrojen molekülleri içindeki güçtür. Bununla birlikte, polar olmayan organik bileşikler, bu tür güçlü moleküller arası çekiciliklere sahip olmayacaktır. Bu tür moleküller Van Der Waals bağları olarak bilinir ve bunlar doğası gereği daha zayıftır. Böylece sıvı molekülleri buhar fazına kolayca girebilir..

Damıtmanın aksine, buharlaşma işlemi daha yavaş bir hızda gerçekleşir. İşlemin hızı esas olarak sıvının yüzey alanına ve hava akış hızına bağlıdır. Her ikisi de yüksek olduğunda, buharlaşma sürecinin oranı otomatik olarak artar..

  • Damıtma

Doğal bir süreç olan buharlaşmadan farklı olarak, damıtma insan yapımı ve modern bir süreçtir. En saf sıvı formları diğer sıvılardan ayırma tekniğidir. Farklı sıvıların çeşitli kaynama noktalarına dayanır. Maddelerde bulunan farklı moleküller arası kuvvetlerin çeşitli mukavemetleri nedeniyle oluşur. Farklı sıvı türleri farklı kaynama noktalarına sahip olduğundan, bağları da kırmak için ısı enerjisine ihtiyaç vardır..

Damıtma temel olarak sıvı kombinasyonlarını veya karışımlarını ayırmak için kullanılır. Sıvıların kaynatılması ve yoğunlaştırılmasını içeren bir işlemdir. Sıvı, kaynama noktasına ulaşana kadar ısıtılır ve kaynatılır. Daha sonra, önemli sıvı tamamen buharlaşana kadar sıcaklık korunur. Bu olduğunda, buhar bir yoğunlaştırıcı kullanılarak tekrar sıvı faza dönüştürülür..

Damıtma için farklı teknikler vardır. Bunlar:

  • Basit

Bu teknik, kaynama noktası boşluğu olan sıvıları ayırmak için kullanılır. Karışımın elemanları, sıvılar kendi spesifik kaynama noktalarında kaynadığında, buhar haline geldiğinde ayrılır. Buhar daha sonra yoğuşturulur ve toplanır.

  • kesirli

Bu teknikle, karışabilir iki sıvı bir parçalama kolonu kullanılarak ayrılır. Bu iki sıvı tipik olarak birbirine yakın kaynama noktalarına sahiptir.

  • Buhar

Son olarak, bu teknikle, suyla karışmayan elementler buhar kullanılarak ayrılır. Bu elementler buharla karıştırıldığında, normal kaynama noktalarında değil, buharlaşır ve önemli ölçüde daha düşük bir sıcaklıkta olurlar..

Laboratuar damıtma ünitesi

Buharlaşma ve Damıtma Arasındaki Ortak Farklılıklar

Şimdi iki sürecin farklı tanımlarını öğrendiğinize göre, diğer tüm temel farklılıklara bir göz atalım. Buharlaşmayı ve damıtmayı ayırdığımızda, bunların çok çeşitli olduğunu göreceksiniz. Bu farklılıklar aşağıdaki gibidir:

Tanımdaki Fark

Buharlaşma, bir sıvıyı gaza dönüştürme işlemidir. Bu, sıvıya ısı uygulanarak yapılır, böylece yüzeydeki moleküller kolayca buhar haline dönüşür.

Damıtma, diğer taraftan, sıvılardan buhar veya gaz elde edilmesinden oluşan bir işlemdir. Bu, gazı elde etmek için sıvıları ısıtarak ve ardından ilgili gazı farklı amaçlar için sıvı ürünlere yoğunlaştırarak yapılır..

Özellik Farklılığı

Buharlaşma işlemi sadece sıvının yüzeyinde olurken, damıtma işlemi sadece sıvıların yüzeyinde gerçekleşmez..

Kaynama Noktasında Fark

Buharlaştırma işleminde, sıvı, damıtma işleminin aksine kaynama noktasının altında buharlaşır; sıvı kaynama noktasında buharlaşır.

Süreç Süresindeki Fark

Buharlaşma süreci yavaş ve kademelidir, öte yandan damıtma işlemi hızlı veya hızlıdır..

Ayırma Tekniğindeki Fark

Buharlaşma bir ayırma tekniği değildir. Bu aslında bir sıvının madde durumunu gaza dönüştürdüğü bir işlemdir. Yani bu maddenin durumunda bir değişiklik. Öte yandan, damıtma, bir sıvı karışımından önemli bir sıvıyı toplamak için kullanılan bir ayırma tekniğidir..

Diğer Farklılıklar

  • Damıtma işleminde, sıvı kaynama noktasına ulaştığında, sıvı kabarcıklar oluşturur. Bununla birlikte, buharlaşma sürecinde, sıvı kaynama noktasına ulaşmadığından kabarcıklar herhangi bir kabarcık oluşturmaz.
  • Damıtma, bir sıvının ayrılması ve saflaştırılması için kullanılan bir işlemdir. Ancak, buharlaşma her zaman böyle değildir.
  • Damıtma sürecinde, sıvı moleküllerine ısı enerjisi sağlanmalıdır. Böylece sıvı moleküller buhar haline geçecektir. Ancak buharlaşmada harici ısı enerjisinin sağlanmasına gerek yoktur. Bunun yerine, moleküller işlem sırasında birbirlerine çarpıştıklarında enerji alırlar. Bu enerji daha sonra molekülleri buhar haline serbest bırakmak için kullanılır.
  • Buharlaşma doğal bir süreç olabilirken, damıtma icat edilmiş / yaratılmış bir süreçtir. Bir aparat kullanarak bir laboratuvarda gerçekleşir.

özet

Evrenin temel öğelerini düşünürken, kesinlikle konuyu düşüneceksiniz. Çevremizde, üç farklı aşamada bulunur - katı, sıvı ve gaz. Maddeler bu üç faz arasındaki fiziksel durumlarını değiştirebilir. Bu, “faz değişimi” olarak adlandırılan bir olgudur ve farklı sıcaklıklarda ortaya çıkabilir.

Buharlaşma, sıvılardaki moleküller arası cazibe merkezlerini parçalamak için yeterli ısı enerjisi olduğunda gerçekleşir. Bu olduğunda, sıvı moleküller bir gaz fazına salınır. Belirli bir maddenin kaynatılması belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Bu olduğunda, gaz halindeki madde tarafından uygulanan buhar basıncı atmosferin basıncına eşit olur. Bu fenomen damıtma işleminin temelidir.

Sonuç olarak, buharlaşma ve damıtma arasındaki ana fark kaynama noktasında olmasıdır. Buharlaşma işlemi bir sıvının kaynama noktasının altında gerçekleşirken, damıtma doğrudan kaynama noktasında gerçekleşir. İki süreç arasında farklı olmadıkları için başka farklılıklar da vardır. Benzer olabilecek bazı faktörlere bağlıdırlar, ancak sonuçta, çok farklıdırlar.